ما پای شعر «محتشم» ات سینه زن شدیم …

*** در سینه مان حسینیه هایی مکرم است هر شب برای روضه ات آقا محرم است M_ParsaMore Posts

ادامه

غزل حُر

عاقبت جان تو در چشمه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهتاب افتاد پیچشت داد خدا، در نفست تاب افتاد M_ParsaMore Posts

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide