«مسافر عرش»

  . و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدیم خاکسترت را به دنبال دفترچه ی خاطراتت

ادامه

غزل عاشقانه از سعدی

. . . عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود مجنون از آستانه لیلی کجا رود گر من

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide