ما پای شعر «محتشم» ات سینه زن شدیم …

*** در سینه مان حسینیه هایی مکرم است هر شب برای روضه ات آقا محرم است M_ParsaMore Posts

ادامه

چشم های مطهر

تـا گلو گریـه کند، بغض فراهم شده است چشم‌ها بس که مطهّر شده، زمزم شده است! نه فقط شاعرِ این

ادامه

چشمه ی حیات

افلاکیـان برای تو، مـاتم گرفتـه‌اند دل‌هـا دوبـاره، شور محرّم گرفته‌اند صادقMore Posts

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide