شعری از فرمانروای ملک سخن سعدی شیرازی در مدح خاتم النبیین محمد مصطفی (ص)

ماه فرومانَد از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدالِ محمّد قَدرِ فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قَدرِ

ادامه

تا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم

تا خبر دارم از او بی‌خبر از خویشتنم با وجودش ز من آواز نیاید که منم پیرهن می‌بدرم دم به

ادامه

غزل عاشقانه از سعدی

. . . عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود مجنون از آستانه لیلی کجا رود گر من

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide