شعری از سیدحمیدرضا برقعی در مدح رسول مهربانی

شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد زنده در گور غزلهای فراوان باشد نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide