کز وی اثری نیست که در چشم تری نیست…

بی یاد تو یارا شب مارا سحری نیست          وی  داد کزین یاد به جز غم ثمـــری

ادامه

شعری از سیدحمیدرضا برقعی در مدح رسول مهربانی

شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد زنده در گور غزلهای فراوان باشد نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد

ادامه

منتخبِ ترکیب بند زیبای استاد سید رضا مؤیّد

? ویژه شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن (ع) جان جهان و ماهیت جان ، حسن بُوَد راز رحیم

ادامه

بیانیه ی مجمع حافظان قرآن کریم در حمایت از استاد قرآن

بیانیه ی مجمع حافظان قرآن کریم در حمایت از استاد طوسی ?سنگ بیچاره اگر کاسه ی زرین بشکست/ قیمت سنگ

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide