«مسافر عرش»

  . و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدیم خاکسترت را به دنبال دفترچه ی خاطراتت

ادامه

سر تعظیم استاد شهریار + صوت

«علی ای هماى رحمت! تو چه آیتی خدا را که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را دل اگر خداشناسی،

ادامه

تعظیم پادشاه سخن اندر کف علی (ع)

قصیده زیبا در منقبت مولای متّقیان حضرت علی (ع) از «سعدی شیرازی» شکر و سپاس و منّت و عزّت خدای

ادامه

بندگی کن تا که سلطانت کنند…

  بندگی کن تا که سلطانت کنند … تن رها کن تا همه جانت کنند خوی حیوانی سزاوار تو نیست 

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide