بوی پیراهن خونین کسی می آید …

یوسف، ای گمشده در بی سر وسامانی ها! این غزل خوانی ها، معرکه گردانی ها سر بازار شلوغ است،‌ تو

ادامه

غزل حُر

عاقبت جان تو در چشمه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهتاب افتاد پیچشت داد خدا، در نفست تاب افتاد M_ParsaMore Posts

ادامه

تاج افتخار

مهر تو را به عالم امکان نمی دهم این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم M_ParsaMore Posts

ادامه

دست ما را به محرم برسانید فقط …

. نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می

ادامه

عاشورا به روایت حافظ!

«گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت…» M_ParsaMore Posts

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide