شعری از سیدحمیدرضا برقعی در مدح رسول مهربانی

شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد زنده در گور غزلهای فراوان باشد نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد

ادامه

شعری از فرمانروای ملک سخن سعدی شیرازی در مدح خاتم النبیین محمد مصطفی (ص)

ماه فرومانَد از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدالِ محمّد قَدرِ فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قَدرِ

ادامه

شعر مولوی به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص)

آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد راه دهید یا

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide