تعداد بازدید این مطلب : 802

آیت الکرسی،جلوه گاه توحید(۴)

آیه ۲۵۷:اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
ترجمه:خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‏اند آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‏برد و[لى] کسانى که کفر ورزیده‏اند سرورانشان [همان عصیانگران=] طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریکیها به در مى‏برند آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند.
‍پیام های آیه
۱.مومن اولویت رادرهرچیزی باید به خدا بدهد.{الله}
۲.خداوندنه تنها خالق ومالک ومربی است بلکه سرور ودوست نیزاست.{ولی}
۳.قبل ازاینکه ایمان بیاوریم تحت ولایت خداوندی بودیم یعنی دوستمان داشته وقبلا سرپرستی مارابه عهده گرفته است.{ولی الذین ءامنوا}
۴.هیچ کس باپای خود نمی تواند تاریکی ها راردکند وپادروادی نور بگذارد.{یخرجهم}
۵.نجات انسان ازظلمات وخارج شدن اوازتاریکی ها توسط خداوندبارها وبارها درزندگی اواتفاق می افتد.{یخرجهم}
۶.انسان پیوسته نیاز دارد که اوراازتاریکی ها به سمت نوربکشانند یعنی یک لحظه عنایت خداوند برگردد به سمت تاریک می رویم.{همان}
درضمن وبه عنوان ثابت کننده صحت این پیام خداوند درسوره نسا می فرمایند ولولافضل الله علیک ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا.اگر فضل وعنایت ورحمت خداوند نبود همه ی شما ازپاجای پای شیطان می گذاشتید مگر عده ای کمی ازشما {که همان کسانی هستند که مورد فضل ورحمت الهی هستند.}
۷.هرکه مسیر نورراانتخاب نکند بیراهه های ظلمت بسیاری درکمین اوست.{نور:مفرد-ظلمات:جمع مونث سالم}
۸.اینچنین نیست که انسان برسردوراهی نور وظلمت قرار گرفته باشد که بدون هدایت خداوندهم احتمال نجاتش ۵۰٪باشد بلکه یک درپیش دارد با بی نهایت بیراهه که سربه کفرمی رساند.
۹.هرکس از ظلمات نفس درآید نورخداوند درذاتش تجلی می کند ونورانیت خودرا درمی آورد.
۱۰.هرچندیک راه است وبی نهایت بیراه اما مردم فقط دودسته می شود :راه روندگان دین ۲.راه روندگان کفر
۱۱.مومن باید یک جورباشد.{المومن مرآه المومن}
۱۲.هرکس نخواهد یک ولی داشته باشد مجبوراست اولیای زیادی داشته باشد وهرکه بخواهد یک ولی داشته باشد محبوراست دیگر اولیای راکناربگذارد وفقط خدابرابپرستد.{والذین کفرواأولیاءهم الطاغوت…درمقابل…الله ولی الذین}
غلام همت آنم که پایبندیکی است به جانی متعلق شد ازهزار برست.
۱۳.اینکه طاغوت مفردبکاررفته واولیا جمع است یعنی درمقابل خداوند دراصل یک تفکر وجوددارد تفکرشیطان واولیاءش جلوه
های مختلف ازتفکر شیطانند.
۱۴.بارفتن به سمتی {ایمان آوردن}نباید مغرورشد چون پیوسته درخطر انحراف شیاطین هستیم.{یخرجون}
۱۵.هرکه اهل اونباشداهل ناراست.{اولئک…}
۱۶.بزرگترین طاغوت شیطان است که ماهیتش آتش است پس هرکه طاغوتی شود تناسب با آتش پیداکرده است
(نار) مجازا به شیطان نیز گفته می شود.
۱۷.کسی که دردنیا هم نشین شیطان است یعنی ولی وسرپرستش شیطان شد شیطانی می شود و آتش سیرت می شود.
{أولئک أصحاب النارهم فیها خالدون}

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide