تعداد بازدید این مطلب : 297

توبه به روایت قرآن

قسمت چهارم پیامهای قرآنی
توبه به روایت قرآن
إلّا الّذین تابوا وأصلحوا وبیّنوا فأولئک أتوب علیهم وأنا التوّاب الرحیم. (بقره ۱۵۹)

(قطعا کسانیکه آیات ما را کتمان کنند مورد لعن خداوند و لعن کنندگان قرار می گیرند) مگرکسانیکه توبه کنند و اصلاح کنند و حدود و آیات الهی را تبیین کنند پس حقیقتا اینان هستند که توبه شان پذیرفته است و {بدانید که} من فقط توبه پذیرمهربان هستم.

پیامهای آیه:

– توبه کار از باب لعنت خداوند نجات پیدا می کند و در رحمت به سویش باز می شود. {إلّاالّذین تابوا وأصلحواوبیّنوا}

.
– توبه حتما باید با اصلاح همراه باشد. {تابو وأصلحوا}

.
– اگر پوشیده ماندن توبه، اثر منفی در اشتباه ما داشته باشد به این معنی که نتواند مشوقی به سمت پایبندی به حدود الهی شود، و یا بر کسانیکه می خواهیم اصلاحشان کنیم اثرگذار نباشد، حتما باید روشنگری کنیم تا معنی پیداکند. {وبیّنوا}

.
– همه به حساب خودشان توبه می کنند اما توبه ی همه پذیرفته نمی شود، چرا که همه به حساب خودشان به خدا رو می کنند، اما خداوند به آنها رو نمی کند. {فأولئک أتوب علیهم}

.

– اگر کسی واقعا توبه کند، یعنی هم خودش توبه کند و هم دیگران را عوض کند و هم در رابطه هایی {روابط دختر و پسر} که تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است، روشن گری کند، مورد رحمت خاص خداوند قرارمی گیرد. {التوّاب الرحیم}

پایان قسمت چهارم

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide