تعداد بازدید این مطلب : 555

گزارش تصویری از برگزاری باشکوه مسابقه ی بزرگ رویین دژ

 

مسابقه ی بزرگ رویین دژ-کاشمر ۸و۳۰ صبح

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-39.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-23.jpg

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-01.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-52.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-42.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-09.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-26.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-17.jpg

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-26.jpg

 

مسابقه ی بزرگ رویین دژ-کاشمر ۱۰و۳۰ صبح

 

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-31.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-48.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-38.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-08-21.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-12.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-15.jpg

 

مسابقه ی بزرگ رویین دژ-بردسکن ۷ بعداز ظهر

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-57.jpg

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-46.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-51.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-55.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-09-42.jpg

 

مسابقه ی بزرگ رویین دژ- خلیل آباد ۵ و۳۰ بعداز ظهر

http://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-52.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-11.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-15.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-50.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-04.jpghttp://mahagh.ir/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-08_20-10-08.jpg

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide