تعداد بازدید این مطلب : 7,171

شعر طنز به لهجه کاشمری از یک کشاورز با ذوق کاشمری

شعر انار
ناصر صفریان انار کار نمونه در مایه های شعر طنز دستی در کار دارد و سرسوزن ذوقی، چه بسا مثل
ایشان در دیار ترشیز، افراد بسیاری باشند که شرایط معرفی شعر آنان به جامعه فراهم نگشته است.
ممکن است در اشعار به زبان محلی و بیان واقعی درد دل ها از نظر وزن و قافیه گاهی شعرشان کمی
ایراد داشته باشد. اما از نظر مفهوم و انتقال پیام همه، حرف هایی است که از دل برخاسته و بر دل
می نشیند.

ناله های پراکنده یک افسر بازنشسته کاشمری

201202203204

 

شاعر : ناصر صفریان
منبع:  دوهفته نامه سرو کاشمر – شماره ۱۸۲

RelatedPost

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide