تعداد بازدید این مطلب : 2,031

آبیاری زیرسطحی درقرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آبیاری زیر سطحی تحت فشار

 

2

 

مقدمه
ازدیرباز آبیاری سنتی غرقابی در کشاورزی رایج بوده و به مرور زمان و با مواجه شدن با کم آبی بخصوص در سه دهه ی اخیر دلسوزان عرصه کشاورزی باحمایت اداره جهاد کشاورزی کوشیده اند آبیاری سنتی را به آبیاری مدرن تغییر دهند و برای نمونه میتوان به آبیاری قطره ای و یا بارانی اشاره کرد که هرکدام فواید و خصوصیات خاص خود را دارد .امّا درحال حاضر اگر بخواهیم به بهترین آنها اشاره ای داشته باشیم -که درقرآن به آن اشاره شده- آبیاری زیرسطحی می باشد. چراکه اگر به دامنه ی بعضی از کوه و دشت ها دقت کرده باشید می بینید که درختان بسیار سرسبز می باشند درحالیکه کسی آن درختان را آبیاری نمی کند. این درختان به وسیله ریشه هایشان از آبی که در زیرسطح زمین جاری است تغذیه می کنند و این نوع آبیاری در زمین هایی که خاک بسیار سفتی دارند برای کشاورزی پرکاربرد است و در مناطق خشک نیز در حال حاضر استفاده می شود و شاید دیده یا شنیده باشید که در زمان های قدیم یک کوزه با منفذ های بسیار ریز در کنار درخت چال می کردند و آن را پر از آب می کردند و به مرور زمان آب از آن به آرامی خارج شده و به درخت می رسید. این عمل نوعی از همین آبیاری می باشد.

توجه شود این مطلب برای اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می شود و در نتیجه توفیقی است که ایزد منان به حرمت اندک مطالعه و تدبر در آیات قرآن به اعضای مجمع حافظان قرآن کریم کاشمر عنایت فرموده است.

فواید این نوع آبیاری

۱.استفاده بهینه از آب وصرفه جویی درمصرف آن.
۲.جلوگیری از تبخیر آب.
۳.بهره وری بیشتر درخت از آب.
۴.از بین رفتن علف های هرز رشد کرده در پای درختان.
۵.سهولت کودرسانی منظم به تمامی درختان.
وموارددیگری که بحث تخصصی خودرامی طلبد…

آبیاری زیرسطحی درقرآن

شکی نیست که قرآن کریم در راستای تعالی و رستگاری انسان ها در رابطه با کوچکترین و ریز ترین مسائل زندگی به ارائه برنامه های کاربردی و هدفمند پرداخته و تمام این اطلاعات را با کلامی کاملا علمی و دقیق بیان کرده است. همانطور که بارها و بارها مطالب علمی و دقیق قرآن که با علم ناقص بشر قابل قبول نبود با پیشرفت تکنولوژی و کشف های دانشمندان به اثبات رسیده است. پیرو مطالب فوق با نگاهی به آیه ۱۳ سوره نساء ، اثبات می کنیم که خداوند در قرن ها پیش از روش های آبیاری بسیار پیشرفته ای نام برده است که امروزه با این همه پیشرفت بشر در مسائل مهندسی، تازه به بعضی از این روش ها دست یافته ایم و بعضی دیگر نیز برایمان فقط قابل درک شده است.

و فقط خود خداوند است که میداند چه اقیانوس هایی از علم در قرآن نهفته است و ما هنوز قدرت درک و فهم آن را نداریم.

جنّاتٍ تجری من تحتها الأنهار (۱)

قبل از اینکه به بحث پیرامون این آیه شریفه بپردازیم باید آرایه “مجاز حالّ و محل” را توضیح دهیم:

حال یعنی از محل وقوع یا عبور یا کلّا از جایگاه چیزی ،به عنوان خود آن چیز استفاده کنیم. به عنوان مثال بگوییم :کلاس چهارم امروز به بازدید ازکتابخانه رفت. آیا کلاس چهارم که جزئی از ساختمان مدرسه است می تواند حرکت کند؟ خیر در اینجا منظور افراد کلاس چهارم هستند که از کلاس به عنوان افراد کلاس استفاده شده است. یعنی از محل افراد به جای خود آنها استفاده شده؛ پس خود آنها را حالّ و کلاس را محل گویند و این مجاز را مجاز با رابطه ی حال و محل می نامند. یا در مثال دیگر از محل عبور آب به جای خود آب نام برده می شود. مثل این مثال که در نیشابور نهرهای زیادی جاری است.
سؤال: آیا نهر یا کانال که یک ساختار فیزیکی برای انتقال آب می باشد، می تواندحرکت کند؟ خیر! بلکه از نهر مجاز صورت گرفته برای آبی که جاری است و در آن نهر حرکت می کند.

از نظر ادبی در این آیه ۲ مجاز با همین رابطه که ذکر شد صورت گرفته و اکنون به بررسی این آیه شریفه می پردازیم:

۱. مجاز در جنات است که معنای اصلی اش باغ ها می باشد و معنای مجازی اش با همان رابطه ای ذکر شد بر درختان اطلاق می شود.
۲.مجاز در أنهار و همانطور که گفته شد معنای اصلی آن رودها می شود و معنای فرعی و مجازی آن با این اعتبار که در رود آب جاری است، آب می باشد.
پس با توجه به تاثیر این دو مجاز در آیه فوق، چهار معنی مختلف از ترجمه ی آن برداشت می شود:

۱- اگر هر دو مجاز را قبول کنیم:  جاری است از زیر درختان آن، آب هایی
۲- درنظر نگرفتن مجاز اول و درنظر گرفتن مجاز دوم:  جاری است از زیر باغ های آن، آب هایی
۳- درنظر گرفتن مجاز اول و نگرفتن مجازدوم:  جاری است از زیر درختان آن، جوی هایی
۴- درنظر نگرفتن هیچ یک از مجازها:  جاری است از زیر باغ های آن، جوی هایی

اکنون به بررسی هریک از این ۴ حالت پرداخته و آن را با علم مهندسی روز تفسر می کنیم :
۱- حالت آول:  جاری است از زیر درختان آن، آب هایی
مصداق این ترجمه همان روش سنتی و معمول در کشاورزی است که بصورت غرقابی انجام می شود و جوی هایی در پای درختان ایجاد می شود که آب بتواند درون آنها حرکت کند و مثال رودهای کوچکی است که از زیر پای تمام درختان عبور می کند.                                                                                         http://www.waternews.ir/wp-content/uploads/2015/05/92730display.jpg
۲- حالت دوم: جاری است از زیر باغ های آن، آب هایی
مصداق این ترجمه آبیاری تحت فشار یا زیرسطحی است که امروزه در مزارع و باغ های کشاورزی انجام می گیرد. به این صورت که آب توسطه لوله هایی که کنار درخت در زیر خاک کشیده شده است سراسر باغ را طی می کند و بسته به مشحصات محصول و آب و هوای منطقه به صورت نشت از زیر یا ورود به سطح واطراف درخت، آبیاری راانجام می دهد.

http://www.golpaion.com/pages/pic/pictures/100212126.jpg
۳- حالت سوم: جاری است از زیر درختان آن، جوی هایی
مصداق این تفسیر تاکنون در جهان انجام نشده است و بیان کننده این مطلب است که در آبیاری تحت فشار ذکر شده درشماره ۲، خود لوله ها که مجراهای عبور آب یا همان جوی ها هستند، در زیر درختان{پای درخت} به حرکت درآیند. به این طریق که پس از آبیاری قسمتی از درختان، لوله در زیرزمین به حرکت درآمده به قسمت دیگر رفته و اقدام به آبیاری نماید. همانطورکه طرح روی سطحی این روش به نام آبیاری “چرخ متحرک یاهمان آبیاری بارانی” اجراشده است و بد نیست برای درک بهتر این موضوع به شرح مختصری از آبیاری چرخ متحرک بپردازیم
آبیاری چرخ متحرک یا wheel move:
در این روش لوله های اصلی روی چرخ هایی مستقرهستند و پس از آبیاری یک قسمت، توسط همان چرخ ها به حرکت در آمده و به قسمت های دیگر باغ منتقل می شوند. هرچند این روش یا مشابه این روش هنوز در زیرزمین انجام نشده است اما امکان اجرای آن وجود دارد و ممکن است در سالهای آینده شاهد آن باشیم.

http://www.fater-co.com/images/irrigation_system.jpg
۴- حالت چهارم: جاری است از زیر باغ های آن، جوی هایی
اگر بخواهیم این روش را تصور کینم بهترین حالت این است که مورد شماره یک را درنظر بگیریم و تصور کنیم که همان جوی های معمولی که در روش سنتی پای درختان کشیده شده است، در زیر سطح زمین وکل باغ کشیده شده باشند و درحال حرکت و جابجایی نیز باشند که اجرای چنین طرحی با تکنولوژی امروزه بشر بصورت طبیعی {نه درحالت آزمایش گاهی } امکان پذیر نیست و شاید با پیشرفت علم و تکنولوژی درآینده اتفاق بیفتد!

منبع:

۱.قرآن کریم-سوره ی نساء- آیه ی ۱۳

توجه شود این مطلب برای اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می شود و در نتیجه توفیقی است که ایزد منان به حرمت اندک مطالعه و تدبر در آیات قرآن به اعضای مجمع حافظان قرآن کریم کاشمر عنایت فرموده است.

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide