تعداد بازدید این مطلب : 3,781

دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد۱ (شهید مطهری)

نویسنده: مرتضی مطهری
.download
مجموعه ی آشنایی با قرآن جزء کوچکی است از طرح ایجاد یک بنای استوار فکری بر مبنای تفکر صحیح اسلامی که استاد شهید برای ارائه اندیشیده بود:
در جلد اول و دوم که تفسیر سوره ی حمد و قسمتی از سوره ی بقره است با مطالب زیر، رو به رو می شوید:
آیا قرآن کتاب شناخت است؟ اقسام شناخت آن کدام است؟
قرآن خود را چگونه معرفی می کند؟
مخاطب های قرآن.
عقل از دیدگاه قرآن.
منشأهای خطا از نظر قرآن.
نظر قرآن درباره قلب.
معجزه چیست و آیا امکان دارد؟
معجزات پیامبر اسلام و وجوه اعجاز قرآن.
اقامه ی نماز یعنی چه؟
فاجعه اندلس و توجه قرآن به تعالی روح جامعه
فلسفه انفاق
مخاطب قرآن

 

RelatedPost

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide